CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ LINH QUANG

Thay đổi Tỷ lệ tính lãi chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN

Căn cứ Thông báo số 498/TB-BHXH ngày 14/02/2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tính lãi suất đầu từ từ Quỹ Bảo hiểm xã hội năm 2013, Ngày 25/02/2014 Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 374/TB-BHXH quy định mức lãi suất tính lãi của số tiền BHXH, BHTN, BHYT chưa đóng, chậm đóng Từ tháng 02/2014 cụ thể như sau:
Download Thông báo số 374/TB-BHXH: http://adf.ly/fZ5gY

Để cập nhật phần mềm FPMS xem hướng dẫn tại Thay đổi Tỷ lệ tính lãi chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN FPMS

Từ tháng BHXH BHTN BHYT Ghi chú
02/2014 0,871 0,871 0,750 tương đương 10,45%/năm và 9%/năm
05/2013 0,988 0,988 0,750  
01/2012 1,183 1,183 0,750  
01/2010 0,875 0 0,667  
01/2009 0,667 0 0  
12/2008 1,170 0 0 Tính lãi cho tháng 10/2008
11/2008 1,170 0 0 Tính lãi cho tháng 09/2008
10/2008 1,170 0 0 Tính lãi cho tháng 08/2008
09/2008 1,170 0 0 Tính lãi cho tháng 07/2008
08/2008 1,170 0 0 Tính lãi cho tháng 06/2008
07/2008 1,170 0 0 Tính lãi cho tháng 05/2008
06/2008 1,170 0 0 Tính lãi cho tháng 04/2008
05/2008 0,730 0 0 Tính lãi cho tháng 03/2008
04/2008 0,730 0 0 Tính lãi cho tháng 02/2008
03/2008 0,730 0 0 Tính lãi cho tháng 01/2008
02/2008 0,730 0 0 Tính lãi cho tháng 12/2007
01/2008 0,700 0 0 Tính lãi cho tháng 11/2007

Để cập nhật phần mềm FPMS xem hướng dẫn tại Thay đổi Tỷ lệ tính lãi chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN FPMS

Cập nhật lần cuối lúc Thứ ba, 10 Tháng 6 2014 09:43

Xem: 603

Câu hỏi thường gặp

Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Một thành viên Thương mại - Dịch vụ Linh Quang. Thiết kế, Quản trị bởi