CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ LINH QUANG

Danh mục KCB 2013 khu vực Hà Nội

Ngày 05/10/2012, BHXH thành phố Hà Nội ban hành Công văn 3001/BHXH-NVGĐ1 V/v thông báo các cơ sở KCB nhận đăng ký KCB ban đầu cho đối tượng do BHXH TP Hà Nội phát hành thẻ năm 2013.

Theo Công văn này, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội tạm thời thông báo danh sách các cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh ban đầu năm 2013 cho đối tượng có thẻ BHYT do BHXH thành phố Hà Nội phát hành như sau:

1- Nguyên tắc đăng ký KCB ban đầu:
- Người tham gia BHYT cư trú hoặc công tác trên địa bàn quận, huyện, thị xã được lựa chọn đăng ký KCB ban đầu tại các cơ sở KCB tuyến xã, tuyến huyện hoặc tương đương và các bệnh viện trên địa bàn quận, huyện, thị xã đó hoặc giáp ranh giữa các quận, huyện, thị xã phù hợp khoảng cách nơi cư trú, công tác với cơ sở KCB để thuận tiện cho người có thẻ đi KCB.
- Người tham gia BHYT có sổ khám bệnh do Bệnh viện Hữu Nghị, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ thành phố cấp, người có công với cách mạng, người từ 85 tuổi trở lên, trẻ em dưới 6 tuổi có nhu cầu được đăng ký KCB ban đầu  tại cơ sở KCB tuyến tỉnh và tương đương trở lên phù hợp với nơi cư trú hoặc nơi công tác để thuận tiện khi khám chữa bệnh BHYT.
 - Đối với các bệnh viện do Trung tâm giám định BHYT & thanh toán đa tuyến ký hợp đồng và đối tượng tham gia BHYT tự nguyện tạm thời thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 1949/BHXH-NVGĐ1 ngày 18/6/2012 của BHXH TP Hà Nội.
- Đối tượng học sinh sinh viên đăng ký KCB ban đầu thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 2457/BHXH-NVGĐ1 ngày 13/8/2012 của BHXH TP Hà Nội về thông báo danh sách cơ sở KCB nhận đăng ký KCB ban đầu cho đối tượng học sinh sinh viên năm học 2012-2013.

2- Danh sách các cơ sở nhận đăng ký KCB ban đầu:
- Danh sách các cơ sở y tế nhận đăng ký KCB ban đầu cho tất cả các đối tượng (Phụ lục 1)
Lưu ý các cơ sở y tế không đủ khả năng tiếp nhận khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi hoặc chỉ có khả năng tiếp nhận KCB cho đối tượng trên 15 tuổi.
- Danh sách các bệnh viện tuyến thành phố trở lên (Phụ lục 2): nhận đăng ký KCB ban đầu cho các đối tượng tham gia BHYT có sổ khám bệnh do Bệnh viện Hữu Nghị, Phòng Quản lý sức khỏe cán bộ thành phố cấp, người có công, người từ 85 tuổi trở lên, trẻ em dưới 6 tuổi, Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND, hưu trí, bảo trợ xã hội.
- Danh sách các phòng khám sức khỏe cán bộ thuộc thành phố Hà Nội quản lý (Phụ lục 3): Nhận đăng ký KCB ban đầu cho đối tượng tham gia BHYT đủ tiêu chuẩn theo hướng dẫn số 52/HD/BTCTW ngày 02/12/2005 của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn số 161-HD/BTCTU ngày 07/12/2007 của Ban Tổ chức Thành uỷ Hà Nội. Đối tượng phải có sổ khám bệnh do Phòng Quản lý sức khoẻ cán bộ Thành phố Hà Nội cấp, đăng ký tại các Phòng khám sức khoẻ cán bộ theo địa bàn.
- Danh sách các y tế cơ quan, y tế trường học (Phụ lục 4): nhận đăng ký KCB ban đầu cho đối tượng thuộc đơn vị quản lý.

 

Danh sách các cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh ban đầu năm 2013:

- Phụ lục 1: Danh sách các cơ sở y tế nhận đăng ký KCB ban đầu cho tất cả các đối tượng

- Phụ lục 2: Danh sách các bệnh viện tuyến thành phố trở lên

- Phụ lục 3: Danh sách các phòng khám sức khỏe cán bộ thuộc thành phố Hà Nội quản lý

- Phụ lục 4: Danh sách các y tế cơ quan, y tế trường học

- Mẫu để nghị cấp thẻ BHYT 2013

 

lục 4: Danh sách các y tế cơ quan, y tế trường học

Câu hỏi thường gặp

Văn bản pháp quy

Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Một thành viên Thương mại - Dịch vụ Linh Quang. Thiết kế, Quản trị bởi