CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ LINH QUANG

Thay đổi tỷ lệ đóng BHXH từ 01/01/2014

Để đảm bảo công bằng giữa mức đóng và mức hưởng, thực hiện Điều 91, 92 và Điều 100 Luật BHXH về quy định mức đóng góp vào quỹ BHXH bắt buộc và Quỹ BHXH tự nguyện, từ 01/01/2014, mức đóng BHXH sẽ có sự thay đổi. Đối với đối tượng tham gia BHXH bắt buộc: Người lao động đóng bằng 8% mức tiền lương, tiền công làm căn cứ đóng BHXH (hiện nay là 7%); người sử dụng lao động đóng bằng 18% (hiện nay là 17%). Tổng mức đóng góp vào quỹ BHXH bắt buộc của cả người lao động và người sử dụng lao động là 26% (trong đó: 3% đóng góp vào quỹ ốm đau, thai sản; 1% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và 22% vào quỹ hưu trí, tử tuất). Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đóng góp bằng 22% mức thu nhập người lao động lựa chọn đóng BHXH (hiện nay là 20%)./.

 

Để cập nhật tỷ lệ trong phần mềm FPMS xem bài: Cập nhật tỷ lệ thu BHXH, BHYT, BHTN từ 01/2014

 tylethu

 

Câu hỏi thường gặp

Văn bản pháp quy

Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Một thành viên Thương mại - Dịch vụ Linh Quang. Thiết kế, Quản trị bởi