CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ LINH QUANG

Quyết định 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 quy định Quản lý thu BHXH, BHYT và Sổ, Thẻ 2012

Ngày 25/10/2011, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định số: 1111/QĐ-BHXH quy định Quản lý thu BHXH, BHYT và Sổ BHXH, Thẻ BHYT thay thế cho Quyết định số 902/QĐ-BHXH trước đây. Theo đó toàn bộ quy định, mẫu biểu mới sẽ được áp dụng thay thế từ ngày 01/01/2012.

Xem  Quyết định số: 1111/QĐ-BHXH

Xem quy định Quản lý thu BHXH, BHYT và Sổ BHXH, Thẻ BHYT kèm theo QĐ 1111

Download: (Hướng dẫn download từ ADF.LY)

- Biểu mẫu

- Hướng dẫn lập biểu

                

Câu hỏi thường gặp

Văn bản pháp quy

Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Một thành viên Thương mại - Dịch vụ Linh Quang. Thiết kế, Quản trị bởi